Projekty elektryczne

Wybierz projekt dla siebie:

 • opracowanie projektów sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych niskich i średnich napięć,
 • opracowanie projektów stacji transformatorowych SN/nN,
 • opracowanie projektów przyłączy elektroenergetycznych niskich i średnich napięć,
 • przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z przyłączeniem klienta do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego,
 • opracowanie projektów instalacji elektrycznych budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, budynków jednorodzinnych,
 • opracowanie projektów instalacji odgromowych oraz ochrony przeciwprzepięciowej,
 • opracowanie projektów przebudowy istniejących linii i stacji elektroenergetycznych,
 • opracowanie projektów oświetlenia ulic, parków, parkingów,
 • opracowanie projektów układów pomiarowych półpośrednich i pośrednich,
 • opracowanie kompleksowej analizy zużycia energii elektrycznej pozwalającej na wybór optymalnej taryfy, dostawcy energii, dobór kompensacji mocy biernej,
 • prowadzenie nadzorów inwestycyjnych,
 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.