Archiwizacja i niszczenie dokumentacji

Specjalnością firmy jest archiwizacja i niszczenie dokumentacji technicznej, a zwłaszcza dokumentacji projektowej.

Archiwizacja obejmuje przygotowanie dokumentacji do je długotrwałego przechowywania, łatwego i szybkiego przeszukiwania oraz szybkiego i bezproblemowego niszczenia.

Dokumentacja techniczna w trakcie archiwizacji jest przekładana do specjalnych teczek bezkwasowych zaopatrzonych w nadrukowana tabelkę opisowa. Ponadto sporządzana jest jej ewidencja archiwalna, pozwalającą na łatwe zarządzanie własnym archiwum.

Dzięki ewidencji bardzo łatwo podjąć decyzje o ewentualnym zniszczeniu niepotrzebnej już dokumentacji. Proces zniszczenia poprzedza proces brakowania – specjalistycznej, z punktu widzenia prawa o archiwach, oceny dokumentacji do jej dalszego przechowywania. Brakowanie może wiązać się z uzyskaniem opinii Archiwum Państwowego co do poprawności brakowania i stanowi prawne zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami urzędów co do niezgodnego z prawem zniszczenia dokumentacji.

Wybrakowana dokumentacja niszczona jest w wysokowydajnej niszczarce IDEAL niszczącej w V klasie tajności wg. normy DIN.

Uporządkowana dokumentacja jest skanowana skanerem A3 Mustek.

Odwzorowania cyfrowe są zapisywane na nośnik cyfrowy o wydłużonej trwałości. Wykonawca posiada uprawnienia archiwalne drugiego stopni.

Ze względu na każdorazową specyfikę dokumentacji technicznej cena usługi zależy od jej stanu, rozmiaru i ilości. W związku z tym prosimy o kontakt w celu skonfigurowania oferty cenowej.

Archiwizowana jest także dokumentacja aktowa kat. B i A.