PRO FUTURO

Po prostu profesjonalnie.

PRO FUTURO KRZYSZTOF BINDA

Misją firmy jest dostarczanie profesjonalnych usług w zakresie opracowania dokumentacji projektów elektrycznych, pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, badań termograficznych maszyn i obiektów oraz archiwizacji i niszczenia dokumentacji.

Zapoznaj się z najczęściej wybieranymi usługami poniżej, lub przejrzyj ich pełną ofertę.

Przyłącza energetyczne
Kompleksowa realizacja podłączenia obiektu budowlanego (np. domu, warsztatu, hali) do sieci elektrycznej niskiego napięcia nN lub średniego napięcia SN obejmująca opracowanie projektu – dokumentacji budowlanej oraz/lub wykonanie przyłącza.
Instalacje elektryczne
Opracowanie dokumentacji projektowej lub powykonawczej instalacji elektrycznej obiektu (np. domu). Wykonanie instalacji elektrycznej – montaż, remont, przebudowa, modernizacja.
Projekty instalacji biur i warsztatów, budynków użyteczności publicznej, budynków przemysłowych
Opracowanie dokumentacji budowlanej kub/i dokumentacji wykonawczej uwzględniającej specyfikę branżową obiektów związaną z uwzględnieniem zwiększonych wymogów ochrony przeciwpożarowej i obliczeń skuteczności oświetlenia miejsc pracy oraz doborem zgodnego z przepisami oświetlenia awaryjnego, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.
Oświetlenie uliczne
Opracowanie dokumentacji projektowej – budowlanej, bądź budowlano-wykonawczej linii oświetleniowych ulic i placów, linii oświetleniowych napowietrznych, kablowych, napowietrzno-kablowych bądź wyspowych (panele fotowoltaiczne z akumulatorami). Dokumentacja jest sporządzana m. in w oparciu i obliczenia natężenia światła.
Linie napowietrzne i kablowe
Całościowe opracowanie dokumentacji zawierające redakcje tekstu, rysunki CAD oraz optymalizowane co do ilość i formatu wydruki. Opracowanie obejmuje również digitalizację (skanowanie) gotowej dokumentacji jak i sporządzenie wielostronicowych plików pdf ze stronami w różnych formatach, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami urzędów. Opracowywana jest dokumentacja dla linii długich, jak i krótkich odcinków polegających np. na zkablowaniu problematycznego odcinka linii napowietrznej.
Stacje transformatorowe
Termowizyjna analiza pracy stacji transformatorowych pozwalające na szybką diagnozę usterek. Opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczy projektów stacji słupowych, kontenerowych i innych pracujących na napięciach SN/nN.
Instalacje fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe
Opracowanie dokumentacji budowlanej lub/i wykonawczej malej lub średniej mocy elektrowni fotowoltaiczne (słonecznej) bądź wiatrowej obejmujące źródła energii oraz właściwy układ pomiarowy niezbędny do przyłączenia elektrowni do sieci i sprzedaży energii.
Instalacje odgromowe
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji odgromowej, zmniejszającej skutki rżenia prądem piorunowym obiektu budowlanego. Instalację odgromową koordynuje się z ochroną przeciwprzepięciową obiektu, chroniąca obiekt, zainstalowane w nim urządzenia i mieszkańców przez zmniejszenie skutków przepięć sieciowych.

Prace projektowe prowadzą uprawnieni projektanci branżowi.

Technologia

Zastosowanie najnowszych systemów grafiki CAD - systemu BricsCAD i CADprofi zapewnia najwyższą jakość usług. BricsCAD posiada bardzo wysoką zgodność z oprogramowaniem AutoCAD. Jest zaawansowanym systemem operującym formatami dwg, dxf, pdf. CADprofi szeroko rozwija możliwości platformy CAD oferując znormalizowane biblioteki symboli i bloków dostarczonych przez producentów aparatury, bądź osprzętu z kilku branż.

CADprofi

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557: impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych (z adapterem AutoISO-1000C), możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja i analiza parametrów sieci - łącznie z harmonicznymi do 40-tej. Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami: klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy. Do wprowadzania danych można wykorzystać klawiaturę na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiaturę z paskiem na rękę. Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®. Źródło: Strona producenta www.sonel.pl

Miernik Parametrów Instalacji Sonel MPI-530

Analiza termograficzna może być stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zmierzenia temperatury, lub zbadania rozkładu temperatur z bezpiecznej odległości.

Wykorzystuje się do tego bezkontaktowy pomiar w widmie podczerwieni, gdzie temperatury obiektów zostają pokazane jako odpowiadające im różne kolory. Takie obrazy pozwalają na szybki przegląd temperatur powierzchni, oraz w szczególności wskazanie miejsc o temperaturze odbiegającej od otoczenia.

Dzięki temu, że pomiar może być wykonywany na odległość, można zmierzyć temperaturę w miejscach niedostępnych lub niebezpiecznych.

Prezentacja graficzna odpowiadających temperatur pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian temperatury dzięki temu termowizja znajduje zastosowanie nie tylko w diagnostyce przemysłowej, ale też na przykład w medycynie.
Przewagę kamery nad pirometrem widać, kiedy uświadomimy sobie, że dla kamery o matrycy 160 x 120 wykonywanych jest jednocześnie 19200 pomiarów. Z uzyskanego termogramu można odczytać rzeczywistą temperaturę dla każdego punktu, co pozwala na dokonanie szczegółowej analizy zapisanego obrazu termicznego. Źródło: strona producenta www.sonel.pl

Kamera termowizyjna - Sonel KT-130

 

10
Ukończonych projektów
13
Certyfikatów

 

Profesjonalnie projektujemy i wykonujemy. Na przyszłość.

Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które pozwolą przez długi czas cieszyć się ich efektami. Osiągami jakość i szybkość dzięki właściwej mieszance nowoczesnej technologii, ekonomicznych rozwiązań i bogatej wiedzy naszych współpracowników.

Masz dla Nas zlecenie? Zadzwoń +48 606 329 446

Napisz do Nas