Badania termograficzne

Badanie termograficzne pozwala na szybką ocenę stanu badanego obiektu dzięki analizie jego termogramu – obrazu obiektu w podczerwieni. W termogramie każdy rozróżnialny punkt zawiera temperaturę obiektu w punkcie, a ściślej jego emisyjność mierzoną na powierzchni obiektu.

Badanie termograficzne budynku budowlanego pozwala na szybką i bezinwazyjną ocenę stanu izolacji termicznej, rozpoznanie tzw. mostków cieplnych oraz ogólnych strat energetycznych. W odpowiednich warunkach umożliwia wykrycie nieszczelności na dachach płaskich, czy wycieków z instalacji wodnej. Badania obiektów budowlanych można prowadzić cały rok, przy czym najczytelniejsze pomiary uzyskuje w warunkach kontrastu termicznego – zazwyczaj o poranku lub wieczorem, bądź popołudniu. Zimą badania można prowadzić przez cały dzień, najlepiej przy pochmurnej pogodzie.

Badanie polega na inspekcji kamerą termowizyjną Sonel KT-130 obiektu. Z badania, w zależności od potrzeby, jest sporządzany specjalny raport zawierający termogramy, fotografie i analizę wyników pomiarów.

Przykładowe raporty z badań obiektów budowlanych. (link)

Badanie termograficzne urządzeń elektrycznych pozwala na sprawdzenie, czy pod względem cieplnym pracują one prawidłowo. Przeważnie wykonuje się je dla rozdzielnic elektrycznych, transformatorów i silników elektrycznych, szczególnie w przypadkach awarii o niewyjaśnionych przyczynach. W rozdzielnicach możliwe jest rozpoznanie niesymetryczności obciążeń, luźnych grzejących sie stylów i to jeszcze przed wystąpieniem awarii. Podobnie w przypadku badania transformatora prewencyjne zastosowanie podczerwieni może uratować urządzenie przed niszcząca go awarią.

Najskuteczniejszą metodą ochrony urządzeń pracujących w ostrym reżimie cieplnym jest prewencyjne, cykliczne sporządzanie ich termogramów w czasie pracy i porównywanie ich z sygnaturą termiczną stanu pracy w warunkach normalnych.

Przykładowe raporty z badań urządzeń (link).

Ponieważ koszt badań jest uzależniony od rodzaju i rozmiaru badanego obiektu prosimy o kontakt w celu doprecyzowania oferty cenowej.