Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne obejmują badanie stanu instalacji elektrycznej pod względem bezpieczeństwa jej użytkowania.

Pomiary przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według zaleceń aktualnych norm.

Badania przeprowadzane są najnowszym miernikiem instalacji Sonel MPI-530 (pomiary ochronne instalacji elektrycznych, pomiary instalacji odgromowych, pozostałe (link do technologia)

oraz kamerą termowizyjną KT-130 (diagnostyka rozdzielnic i urządzeń, i innych (link do technologia)). Z pomiarów sporządzany jest protokół (niezbędny do dopuszczenia obiektu do użytkowania (przykład)).

Pomiary przeprowadzają uprawnieni pomiarowcy z grupą SEP E i D.

Ponieważ koszt pomiarów uzależniony jest od konkretnego przypadku, prosimy o uprzedni kontakt w tej sprawie.